06 15 27 06 02 info@sensewise.nl

Groei

Business Accelerator

💪🏻Krachtige
merkpositionering
in vijf stappen.

Je kan mij altijd bellen via:
06 – 15 270 602

Ervaar het FrameWork van SenseWise voor een krachtige merkpositionering in 5 stappen.

We beginnen met een diepgaande evaluatie van de huidige merkpositie en reputatie, wat cruciaal is voor een nauwkeurige positionering. Daarna werken we samen met belanghebbenden in workshops om het initiële positioneringsconcept te versterken en stellen we richtlijnen op voor communicatie en visuele identiteit om consistente positionering te waarborgen. Vervolgens identificeren we touchpoints in de klantreis en ontwikkelen we verkoopmaterialen om de merkervaring te versterken. Tot slot creëren we unieke waardeproposities en overtuigende presentaties om de nieuwe krachtige merkpositionering over te brengen.

Wat mag je verwachten?

STAP 1️⃣ ⇢ Fundament bouwen

Controle en validatie huidige situatie
Grondige evaluatie van huidige merk en organisatiepositie, perceptie en reputatie. Analyse van interne en externe percepties onthult sterke en zwakke punten, waardevolle inzichten en eventuele afwijkingen tussen gewenste en feitelijke imago. Essentieel voor nauwkeurige positioneringsstrategie en richting.

Aanscherping missie, visie en strategie
Vanuit positioneringsperspectief betekent dit verhelderen en aanpassen van merk kernwaarden, doelen en richting om naadloos te passen bij de beoogde marktpositionering. Dit omvat nauwkeurige afstemming van visie en missie op de gewenste perceptie van de doelgroep. Ontwikkeling van een scherpe strategie om onderscheidt van de concurrentie te verzekeren.

STAP 2️⃣ ⇢ Positionering claimen

Workshop vernieuwde positionering
Een workshop waarin het initiële concept van de positioneringsstrategie wordt besproken en verfijnd. Belanghebbenden komen samen om feedback te delen en het concept te versterken voordat het verder wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. Hierdoor wordt begrip, steun en effectieve uitvoering gewaarborgd.

Merkcode als one pager
Een enkelvoudig document waarin de kern van de merkpositionering en -identiteit staat. Hierin bevinden zich de missie, visie, waarden, unieke kenmerken en hoofdboodschappen van het merk. Dit fungeert als gids voor consistente communicatie en marketing, waarbij uniforme merkervaring over diverse kanalen en contactmomenten met de doelgroep wordt verzekerd.

Definitief positioneringsdocument
Een document met volledige merkpositionering en identiteit, inclusief gewenste perceptie, doelgroepen, differentiatie, kernwaarden en boodschappen. Het fungeert als interne gids om een consistente merkidentiteit te communiceren, coördineren en begrijpen. Versterkt een heldere, uniforme merkperceptie voor de doelgroep.

STAP 3️⃣ ⇢ Brand guide opstellen

Doelgroep framework opstellen
Een gestructureerde aanpak om doelgroepen te identificeren, begrijpen en segmenteren. Dit framework omvat demografische en gedragskenmerken, waardoor de positioneringsstrategie beter op de behoeften, waarden en interesses van elke doelgroep kan worden afgestemd. Dit draagt bij aan effectieve marketing door gepersonaliseerde boodschappen te creëren.

Richtlijnen tone of voice, stijl en vorm
Een set aan richtlijnen die de gewenste merkcommunicatie en presentatie bepalen. Dit omvat taalstijl, toon, visuele en vormgevingsaspecten voor uniforme toepassing in alle merkuitingen. Ze bevorderen consistente en herkenbare identiteit, onderscheiden het merk en maken een sterke indruk op het publiek. Versterkt tevens gewenste positionering in de markt.

Visuele identiteit, huisstijl en logo
Het ontwerpen en vastleggen van visuele elementen die het merk vertegenwoordigen, zoals het logo, kleurenpalet en lettertypen. Deze consistente grafische elementen worden gebruikt in alle visuele uitingen om een herkenbare identiteit te creëren die de kernboodschap en waarden van het merk reflecteert en zich onderscheidt van concurrenten.

STAP 4️⃣ ⇢ Branding ontwikkelen

Branding touchpoints in de klantreis
Dit verwijst naar de momenten waarop het merk de klant bereikt gedurende de hele reis, van bewustwording tot loyaliteit. Dit omvat alle contactpunten waar de klant in aanraking komt met de merkboodschap, visuele identiteit, producten of diensten. Het doel is om consistente merkpositionering te tonen en op te bouwen die overtuigt en loyaliteit stimuleert.

Aanscherpen verkoopmaterialen
Beoordeling van verkoopmaterialen die een bedrijf gebruikt om producten of diensten te promoten. Dit omvat brochures, presentaties, datasheets en case studies. Het doel is consistentie met merkpositionering en -identiteit te waarborgen. Elk stuk verkoopmateriaal draagt bij aan een uniforme merkervaring voor potentiële klanten en indruk op de doelgroep ondersteunt.

Website development
Het creëren en bouwen van een merkwebsite, inclusief ontwerp, inhoud, visuele elementen en functionaliteit. Belangrijk omdat de website het eerste contactpunt met de doelgroep is. Een goed ontwikkelde website communiceert merkwaarden en boodschappen duidelijk en bouwt merkconsistentie en positieve ervaring op met potentiële klanten.

STAP 5️⃣ ⇢ Marketing opstarten

Ontwikkelen van proposities
Het formuleren van unieke waardeproposities die het merk of product onderscheiden en meerwaarde ten opzichte van concurrenten benadrukken. Het doel is om specifieke voordelen en kenmerken te identificeren die aantrekkelijk zijn voor de doelgroep. Proposities dragen bij aan sterke positionering door overtuigend de merkwaarde en relevantie aan de doelgroep te communiceren.

Ontwikkelen van een salespitch
Het opstellen van een overtuigende presentatie die de kernpunten van de merkpositionering onderstreept. Dit omvat de unieke waardeproposities en voordelen van het merk presenteren, met als doel vertrouwen en interesse bij de doelgroep te wekken. Een doeltreffende salespitch stemt nauw overeen met de gewenste merkidentiteit en positionering en communiceert deze overtuigend en relevant aan potentiële klanten.

Ontwikkelen sales materialen
Het samenstellen van speciaal ontworpen materialen om merkpositionering tijdens verkoopgesprekken te ondersteunen. Dit omvat dia’s, afbeeldingen, teksten en visuele elementen die unieke waardeproposities en voordelen benadrukken. Een goed sales deck weerspiegelt de merkidentiteit en communiceert effectief en overtuigend met potentiële klanten.

Vaststellen van de boilerplate
Een gestandaardiseerde tekst, vanuit positioneringsperspectief, die consistent wordt gebruikt in diverse communicatiematerialen, zoals persberichten en marketinguitingen. Dit bevat kerninformatie over merk, organisatie, producten/diensten en vaak kernboodschappen en -waarden.

Opstellen van een content kalender
Een gestructureerde planning die aangeeft wanneer welke content (artikelen, sociale media posts, video’s, etc.) wordt gepubliceerd. Dit waarborgt consistentie met merkpositionering en -identiteit. Het doel is waardevolle, relevante inhoud te bieden die de merkboodschap versterkt en betrokkenheid en loyaliteit van de doelgroep opbouwt.

Als Business Accelerator is technologie mijn beste vriend. Content, data en personalisatie zijn bij uitstek onderwerpen waarbij ik me als een vis in het water voel.

Van het claimen van de juiste positionering, het creëren van een heldere strategie tot en met de realisatie van inspirerende proposities. Samen werken wij aan jouw marketing en sales uitdagingen, met de slimste technologische oplossingen die vandaag beschikbaar zijn.

De marketing funnel: van impressions tot SQL’s

De marketing funnel: van impressions tot SQL’s

Je kan mij altijd bellen via: 06 – 15 270 602Online marketing kan voelen als een doolhof van afkortingen en technische termen. Voor veel lijken termen als #EngagementRate, #SearchEngineOptimization, #ClickThroughRate, #CostPerClick, #PagePerformance, #PageRanking,...

SEO checklist: 10 tips voor een betere vindbaarheid

SEO checklist: 10 tips voor een betere vindbaarheid

Je kan mij altijd bellen via: 06 – 15 270 602Deze blog bevat een 10-punt checklist voor het verbeteren van de vindbaarheid van je website. Belangrijke tips zijn onder andere het optimaliseren van meta titels en beschrijvingen, het gebruik van relevante H1-tags en...

Alexander heeft marketing binnen IF Technology naar een hoger niveau getild. We hebben intensief samengewerkt om de hele keten van strategie tot uitvoering te verbeteren en te versnellen. Essentieel is zijn bereidheid zich te verdiepen in ons bedrijf en de processen die lopen. 

Martijn van Aarssen

CEO, IF Technology

Alexander wordt binnen ons bedrijf de MARKETINGGOEROE genoemd. Hij werkte onze brandstrategy en marketing strategie uit, heeft buyer persona’s ontwikkelden, beheert de marketing kalender, creëert content, optimaliseert SEO, optimaliseert ons CRM systeem, maakt campagnes en schakelt met sales. Al onze accountmanagers en adviseurs hebben een stukje van dit DNA overgenomen. 

Bart Verhagen

Directeur, RadarVertige

Alexander heeft de positionering van SPEYK verder aangescherpt en de bijbehorende transformatie begeleid. De aangescherpte doelgroepen en bijbehorende proposities zijn nu consistent doorgetrokken binnen de organisatie. Met de energie en passie van Alexander hebben we dit in mum van tijd kunnen realiseren.

Almar te Nijenhuis

CEO, SPEYK

Samen met Alexander hebben we het proces nieuw leven in geblazen en lead-generation naar een nieuw niveau gebracht. Waar we begonnen met naar elkaar kijken, hebben we in korte tijd gezamenlijk een efficiënte marketing machine neergezet. Met zijn energie en vakmanschap weet hij beweging te krijgen en mensen te stimuleren om net dat stapje extra te zetten.

Ben Meints

Product Director, EKCO

Gedreven tot op het bot. Alexander legt vraagstukken in je organisatie bloot en steekt tegelijkertijd de handen uit de mouwen. Belangrijk daarbij is dat hij uit ervaring weet wat werkt. Hij geeft altijd verhelderende inzichten en stelde kritische vragen. Een absolute aanrader als je wilt ontwikkelen of versnellen met de business!

Helen van den Oever

Directeur, CASE

Alexander heb ik leren kennen toen wij met Solipsis op zoek waren naar een hands-on marketing manager met verstand van IT en technologie. Ook al wordt Alexander vaak ingehuurd voor een tijdelijke marketingklus, hij wordt al heel snel gezien als volwaardige collega. Alexander is een zeer loyale, creatieve, initiatiefnemende en altijd optimistische marketing professional die samen wil ondernemen!

Koen Nicolasen

CEO, Solipsis

Succes

Groei ook slim met data

Verwonder en verbaas jezelf!

11 + 11 =

Breng mensen, data en slimme technologie samen voor een ultieme klantervaring.

Breng marketing en sales processen echt samen. Stop met op zichzelf staande applicaties en ontschot je datasilo’s. Vorm één commercieel proces door marketing en sales activiteiten optimaal jouw klantreis te ondersteunen. Op basis van relevante data sturen we samen realtime bij voor maximaal resultaat. Verras je klanten met waardevolle content en creëer een unieke klant beleving gedurende het gehele commercieel proces.

Niet meer; “ik denk dat deze klant het relevant vindt?”
Maar juist; “ik weet dat ze het willen!”

Alexander ter Meulen
Business Accelerator