Je neemt één Business Model Canvas

Het functioneren van jouw organisatie kan door het inzetten van een Business Model Canvas pragmatisch worden geoptimaliseerd. Alle relevante bedrijfsaspecten worden door de visuele insteek van het canvas in één oogopslag overzichtelijk gemaakt. Je maakt eigenlijk een ondernemingsplan op A0 formaat. En daarna hoeft je geen businessplan van 40 kantjes te lezen om het businessmodel te snappen.

Het canvas bevat namelijk de belangrijkste informatie over je product(en) en/of dienst(en), markt(en) en propositie(s). Hoe zet je jouw organisatorische middelen op de juiste manier in, om echt iets waardevols voor jouw klanten te creëren.

Het canvas maakt het ook eenvoudig om deelnemers binnen een organisatie actief te laten bijdrage aan het proces. Iedereen kan brainstormen over de verschillende bedrijfsaspecten en zo hun mening daarin gemakkelijker uiten. Nieuwe ideeën worden meteen in de groep besproken en eventuele vervolgacties kunnen concreet worden uitgewerkt. Het Business Model Canvas helpt dus organisatie simpelweg om de strategie structureel verbeteren. 

Voeg daar een flinke dosis LEGO aantoe

LEGO® Serious Play® is een gefaciliteerde methode voor onder meer strategie- en visieontwikkeling, teamvorming en innovatie. De kracht is dat iedereen (niemand uitgezonderd) met behulp van LEGO-steentjes in staat is om zijn kennis en mening in te brengen.

Dit gebeurt doordat de deelnemers metaforen bouwen met LEGO-steentjes en vervolgens aan elkaar het verhaal vertellen van hun metafoor. Het is niet alleen een speelse, maar ook een zeer effectieve methode.

Et voilà, je gaat van “2D” naar “3D” en dat is veel krachtiger en leuker

LEGO helpt dankzij het gebruik van metaforen een diepere kennis aan te spreken, dit gaat veel verder dan de bekende Post-it’s. Een woord is maar een woord en sterk afhankelijk van iemands gemoedsrust, achtergrond en/of perspectief. LEGO metaforen zijn veel krachtiger om iets uit te beelden en ook vanuit verschillende perspectieven te onderbouwen.

Op deze manier krijgen de deelnemers “3D” inzicht in kernactiviteiten, klantensegmenten, waardeproposities, etc. die het Business Model Canvas allemaal bespreekbaar maakt. Een extra dimensie waarbij een ieder zijn perspectief beter kan toelichten en de ander het nog beter kan begrijpen. Letterlijk van “2D” woorden naar “3D” metaforen.

Ook is gebleken dat als je maanden later nog vraagt aan een deelnemer wat elk object of metafoor betekende, de deelnemer nog exact het verhaal kan navertellen. Veel uitgebreider en inhoudelijker dan de betekenis van woorden op een Post-it. 

Leuk detail is ook dat personen die niet meegedaan hebben aan een dergelijke sessie, ook veel beter snappen wat de LEGO-steentjes uitbeelden of betekenen. Wat veel meer begrip, draagvlak en acceptatie zal brengen. 

Wil je ook op deze creatieve en leuke manier jouw businessmodel in kaart brengen? Neem dan zeker contact met me op! SenseWise onthult, helpt, inspireert, geeft en lost op!