06 15 27 06 02 info@sensewise.nl

IF Technology uit Arnhem

Aanscherpen van marketing en de start van business development

IF Technology staat voor de transitie van fossiele naar duurzame energie. Ze zijn een consultancy- en engineeringbureau met bijna 100 professionals gespecialiseerd in gebouw- en gebiedsontwikkeling met de focus op oplossingen als bodemenergie, geothermie en aquathermie.

“Alleen hoe brengen ze dat nu met passie en trots over naar hun doelgroepen”. Dit was een van de vragen waar Martijn van Aarsen ondersteuning bij wilde vanuit SenseWise.

Op basis van bewezen methodes vanuit het Verander Framework, herijkten we samen de doelstellingen van IF Technology en ontwikkelden we een effectieve marketing en sales strategie.

Deze strategie vormde vervolgens bij IF Technology de basis voor een nieuw online merkplan. Marketing en sales slim combineren met een mix aan heldere doelen en acties, uitgezet in de tijd. Met als resultaat dat marketing en sales nu nauwgezet samenwerken.

 

De X-factor: dankzij een echt verhaal

Met de introductie van een nieuwe conversie gerichte website, inspirerende animaties, heldere blogs, whitepapers en casestudies, creëert IF Technology nu unieke content om haar doelgroep(en) te verwonderen en te verbazen.

Deze nieuwe activiteiten rondom strategie, planning, content en campagnes leveren IF Technology nu ook meer nieuwe leads op.

Zo kan IF Technology met marketing ook een essentiële bijdrage leveren aan de energietransitie.

 

Alexander heeft marketing binnen IF Technology naar een hoger niveau getild. We hebben intensief samengewerkt om de hele keten van strategie tot uitvoering te verbeteren en te versnellen. Essentieel is zijn bereidheid zich te verdiepen in ons bedrijf en de processen die lopen. Daarbij blijft de link naar sales altijd in beeld waarmee ook de return on investment in beeld blijft. Dat in combinatie met zijn enthousiasme maakt hem een waardevol partner.
Martijn van Aarssen

CEO, IF Technology