06 15 27 06 02 info@sensewise.nl

i4 uit Ede

Rebranding van de organisatie en aanscherpen van de marketing

Ruim 5 jaren gelden heeft i4 zich gepositioneerd in de markt. Echter i4 moet scherp blijven en ziet dat verandering noodzakelijk is om voorop te blijven lopen. Om die reden heeft Michel van de Pol SenseWise gevraagd om samen met het MT de positionering verder aan te scherpen. Een rebranding traject van i4PROJECTS naar i4. Daarnaast zijn ook de belangrijkste diensten aanscherpt en doorvertaald naar deze nieuwe positionering.

Op eigenwijze indruk maken met data driven oplossingen, die zowel origineel als functioneel zijn. Mens en organisatie productiever en creatiever maken met slimme processen en end-to-end schaalbare IT-oplossingen.

 

Marketing, verkoop en de digitale transformatie

Daarnaast zijn er nieuwe processen en middelen geïntroduceerd om marketing, sales en de interne organisatie verder optimaal met elkaar te verbinden. Samen nog slimmer en efficiënter werken.

Van o tot 100 in 6 seconden hoor ik soms mensen zeggen. Dit is mijn ervaring, niet met een auto, maar met Alexander die zeer gemotiveerd en gestructureerd te werk gaat. Ons vraagstuk voor het opzetten van een professionele salesafdeling heeft Alexander vol overtuiging, passie en ervaring voltooid. De stappen die daarbij zijn gemaakt en de overtuiging van Alexander op onze medewerkers heeft ertoe geleid dat er in korte tijd een uniek concept is gecreëerd.

Michel van de Pol

Directeur, i4